اولین جلسه انتخابات انجمن اولیا ومربیان

بی‌تردید انجمن های اولیا و مربیان به عنوان قدیمی ترین و مردمی ترین نهاد مشارکتی در آموزش و پرورش می‌باشند که به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش‌آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و گسترش ارتباط در کانون مقدس خانه و مدرسه، تلاش می نماید. تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی از جمله مهم ترین و اساسی ترین نهادهای کشور است که جایگاه اعتقادی و آرمانی آن، اهمیت آن را مضاعف می سازد. و برای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، علاوه بر دستگاه آموزش و پرورش، پدران و مادران  ( اولیا ) نیز مسئولیت مشترک دارند.روز چهارشنبه مورخ 10 مهرماه 1398 اولین جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان در سالن آموزشگاه برگزار گردید. در این جلسه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم خالقی با اولیا درباره برنامه های آموزشی و پرورشی سال گذشته و امسال صحبت نمودند و همچنین از جناب آقای یاسینی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دعوت بعمل آمد در پایان اعضای انجمن به حضار معرفی شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20