اولین مجمع عمومی انجمن اولیا ومربیان

انجمن اولیا و مربیان، در هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش‌آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش‌ آموزان به‌ منظور کمک به ارتقای کیفیت فعالیت‌ های آموزش و پرورش، و گسترش ارتباط خانه و مدرسه، بر پایهٔ مقررات و ضوابط  انجام  وظیفه می‌نماید. برکسی پوشیده نیست که خانواده در هر جامعه اي به عنوان زيربناي مستحكم ساخت اجتماعي، عامل اصلي حفظ  و حراست از ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي است. از اين رو يكي از اهداف انجمن، آموزش به خانواده ها به منظور آشنا ساختن آنان با اصول برخوردهاي تربيتي و نيز ايجاد زمينه هاي لازم براي مشاوره خانواده است كه مي تواند پيش زمينه اي درجهت رشد خانواده ها و همسويي آنان با نظام تربيتي باشد.ضمن گرامیداشت هفته پیونداولیا و مربیان، اولین جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان روز شنبه مورخ 21 مهرماه 97 در دبیرستان امام حسین (علیه السلام)۵ برگزار گردید.
جلسه با آغاز تلاوت قرآن کریم وسرود ملی آغاز گردید و مدیریت آموزشگاه خانم خالقی ضمن خیر مقدم به  اولیاء، مطالبی را در خصوص آموزش و پرورش دانش آموزان بطور فهرست وار بیان نمودند . سپس جناب آقای رشید مشاور خانواده در خصوص نقش خانواده در مدرسه صحبت کردند و در پایان رأی گیری انجام شد و اسامی اعضای انجمن اولیاء به حضار اعلام گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20