معرفی پرسنل

 • فاطمه قلیچ

  فاطمه قلیچ

  فوق لیسانس زیست دبیر زیست پایه یازدهم
 • محبوب فرامرزی

  محبوب فرامرزی

  لیسانس ادبیات عرب دبیر عربی پایه دهم
 • طاهره فیض آبادی

  طاهره فیض آبادی

  لیسانس زمین شناسی دبیر زمین شناسی پایه یازدهم
 • رباب فیاض نژاد

  رباب فیاض نژاد

  فوق لیسانس شیمی دبیر شیمی پایه دهم
 • فاطمه علوی

  فاطمه علوی

  فوق لیسانس زبان انگلیسی دبیر زبان انگلیسی پایه یازدهم
 • عفت طیب

  عفت طیب

  فوق لیسانس فلسفه دبیر فلسفه دهم انسانی
 • مهین طبسی

  مهین طبسی

  لیسانس علوم اجتماعی دبیر علوم اجتماعی
 • راضیه سادات شهرآئینی

  راضیه سادات شهرآئینی

  لیسانس الهیات دبیر دین و زندگی
 • سیمین شاهرخی سبزوار

  سیمین شاهرخی سبزوار

  لیسانس الهیات دبیر دین و زندگی